פרטי הספר

בספר מוסברים עקרונות המדידה, שימוש בטבלאות, עקרונות בבקרה ואוטומציה, מכונות CNC ושיטות עיבוד מתקדמות.

הספר יכול לתת מענה לכל מי שזקוק למידע מעודכן בתחום הטכנולוגיה של המתכת, מתלמידי תיכון ועד לאנשי הנדסה ותכנון.

הספר מכיל מידע מעודכן, מלווה בתמונות מפורטות וברורות בצבע לגבי מקצועות המתכת החל ממבנה החומר והמתכות, דרך הברזל והפלדה, הפקה ושימוש.

בספר מפורטות דרכי עיבוד שונות תוך פירוט הטכנולוגיות הנפוצות בתעשייה ושיטות עיבוד שבבי ובלתי שבבי.

הקדמה

הקדמה למהדורה ה-1

מקור הספר בגרמנית משמש מזה עשרות שנים בסיס עיוני ללימודי מקצועות המתכת. הספר הוא חלק מרכזי משיטת לימוד דואלית הנהוגה בגרמניה ומתבססת על לימוד מעשי ועיוני במקביל ובמינון הנכון. הספר מציג מספר רב של תחומים עיוניים הנדרשים כיום מבעלי מקצוע בנושאים אלה. הספר נכתב ומתעדכן על ידי שורה של בעלי מקצוע בתחומים שונים, מלווה באנשי חינוך ונתמך על ידי התעשייה הגרמנית כולה.
התרגום העברי לפניכם הוא פרי יוזמתה של "תעשיות בית-אל" בזכרון יעקב לשמש תרומה ללימודי מקצועות המתכת בארץ.
המחברים ובית ההוצאה יקבלו בברכה הערות והצעות שיפור ממשתמשי הספר.
מייל: education@beind.com

בית-אל תעשיות

תוכן

הספר מחולק לשמונה פרקים ראשיים. הוא מותאם לתכניות לימוד והכשרה של קבוצות היעד והמשתמשים בגרמניה ומעודכן בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה ותכניות לימוד אחרות.

רשימת המינוחים המקצועיים: המושגים מופיעים בעברית וגם באנגלית.

הוראה והכשרה על פי שדות לימוד
מומלץ לחלק את ההוראה וההכשרה לשדות לימוד וללמד בשיטות הוראה מבוססות עשייה (הוראה מבוססת פרויקטים), באמצעותן יכול התלמיד ליישם בעבודה המעשית במפעל את הידיעות שרכש. לרכישת מיומנויות אלו מוצעות בספר דוגמאות יישום מפורטות לשמונה שדות לימוד ופרויקט לכל אחד כמו כן תקציר לחמישה שדות לימוד נוספים.

תורת מקצועות המתכת מיועדת להוראה והכשרה במקצועות המתכת ובניית מכונות.

קבוצות היעד ותחומי שימוש:

  • כלים ומכונות
  • ייצור ואיכות
  • שיבוב ועיבודים פלסטיים
  • שרטטים טכניים
  • אומנים וטכנאים
  • עובדים בתעשייה ומלאכת יד
  • תלמידים וסטודנטים

תוכן עניינים

1.4בחינת פני שטח36
1.4.1פרופילי פני שטח36
1.4.2גדלים אופייניים של פני שטח37
1.4.3תהליכי בחינת פני שטח38
1.5סיבולות ואפיצויות40
1.5.1סיבולות40
1.5.2אפיצויות44
1.6בחינת צורה ותנוחה (מצב)84
1.6.1סיבולות צורה ותנוחה48
1.6.2בחינה של משטחים מישוריים וזוויות50
1.6.3בדיקת עיגוליות, חד ציריות
וריצה עגולה (זריקה)53
1.6.4בדיקת תבריג58
1.6.5בדיקת קוניות60
1.1גדלים ויחידות8
1.2יסודות הנדסת המדידות10
1.2.1מושגי יסוד10
1.2.2סטיות מדידה13
1.2.3כושר אמצעי המדידה, ופיקוח על אמצעי
בחינה16
1.3אמצעי מדידת אורך18
1.3.1קני מידה, מדידים ובלוקי מידה18
1.3.2מכשירי מדידה מכניים ואלקטרוניים21
1.3.3מכשירי מדידה פנאומטיים29
1.3.4מכשירי מדידה אלקטרוניים31
1.3.5מכשירי מדידה אלקטרו-אופטיים32
1.3.6טכנולוגיית מרובת חיישנים
במכשירי מדידת קואורדינאטות3
2.1תחומי עיסוק של QM61
2.2סדרת תקנים DIN EN ISO 900062
2.3דרישות איכות62
2.4מאפייני איכות ושגיאות63
2.5כלים לניהול האיכות64
2.6בקרת איכות67
2.7הבטחת איכות68
2.7.1תכנון הבחינה68
2.7.2היתכנות68
2.7.3התפלגות נורמלית של ערכים מאפיינים69
3.6ייצור בעיבוד שבבי112
3.6.1יסודות112
3.6.2ניסור120
3.6.3קידוח,‎ שיקוע,‎ קידוד122
3.6.4חריטה134
3.6.5כירסום154
3.6.6השחזה171
3.6.7עיבוד עדין (עיבוד דיק)183
3.6.8הסרת חומר בארוזיה חשמלית EDM189
3.6.9מתקנים ואמצעי דפינה במכונות כלים193
3.6.10דוגמת ייצור של זרוע הידוק200
3.7חיבור204
‎3.7.1תהליכי חיבור204‎
3.7.2חיבורי כבישה ונקישה207
3.7.3הדבקה209
3.7.4הלחמה211
3.7.5ריתוך217
3.8ציפוי230
3.9מפעל ייצור והגנה סביבתית234
3.1בטיחות בעבודה82
3.2סיווג תהליכי ייצור84
3.3יציקה86
3.3.1תבניות ודגמים86
3.3.2יציקה בתבניות נעלמות87
3.3.3יציקה בתבניות קבע90
3.3.4חומרי יציקה91
3.3.5פגמי יציקה91
3.4עיצוב פלסטי92
3.4.1התנהגות החומרים בעיצוב פלסטי92
3.4.2תהליכי עיצוב פלסטי92
3.4.3עיצוב בכפיפה93
3.4.4עיצוב בלחיצה-משיכה96
3.4.5עיצוב בלחץ100
3.4.6מכונות לעיצוב פלסטי102
3.5חיתוך103
3.5.1חיתוך בגזירה103
3.5.2חיתוך בקרן/סילון108
4.9.3ניסוי נגיפה (Charpy)293
4.9.4בחינות קשיות294
4.9.5בחינת התעייפות298
4.9.6בחינת רכיב בעומס עבודה299
4.9.7בדיקות חומרים ללא הרס299
4.9.8מחקרים מטלוגרפיים300
4.10קורוזיה והגנה בפני קורוזיה301
4.10.1הגורמים לקורוזיה301
4.10.2סוגי קורוזיה ומראיהם303
4.10.3פעולות למניעת קורוזיה304
4.11פלסטיקים307
4.11.1תכונות ושימושים307
4.11.2הרכב כימי וייצור308
4.11.3סיווג טכנולוגי ומבנה פנימי309
4.11.4חומרים תרמופלסטיים310
4.11.5חומרים דורופלסטיים312
4.11.6חומרים אלסטומריים313
4.11.7בחינת הערכים האופייניים של פלסטיקים314
4.11.8ערכים אופייניים של פלסטיקים חשובים315
4.11.9עיצוב פלסטיקים316
4.11.10עיבוד המשך של מוצרים חצי מוגמרים
וחלקים מוגמרים321
4.12חומרים מרוכבים323
4.13בעיות סביבה של חומרים וחומרי עזר327
4.1סקירת החומרים וחומרי עזר238
4.2בחירה ותכונות של החומרים240
‎4.3מבנה פנימי של מתכות246
4.3.1מבנה פנימי, תכונות246
4.3.2סוגי סריגי גביש של מתכות247
4.3.3פגמים מבניים בגביש248
4.3.4היווצרות של מיקרו-מבנה המתכת‎24
4.4סוגי פלדה ושימושים259
4.4.6צורות מסחריות של פלדות261
4.4.7מרכיבי סגסוג וחומרים נלווים
בפלדות יצקות ברזל262
4.4.8התכה של חומרי יצקת ברזל263
4.4.9מערכת סימון ליצקות ברזל264
4.4.10סוגי חומרי יצקת ברזל265
4.5מתכות אל ברזליות268
4.5.1מתכות קלות268
4.5.2מתכות כבדות270
4.6חומרי סינטור273
4.7חומרים קרמיים275
4.8טיפול תרמי לפלדות277
4.8.1מיקרו-מבנים של חומרים ברזליים277
4.8.2תרשים פאזות ברזל-פחמן278
4.8.3מיקרו-מבנים וסריגי גבישים בחימום279
4.8.4ריפוי280
4.8.5חיסום281
4.8.6השבחה285
5.6.5קפיצים401
5.7יחידות תפקוד להעברת אנרגיה403
5.7.1גלים וצירים403
5.7.2מצמדים405
5.7.3הנעות רצועה410
5.7.4הנעות שרשרת412
5.7.5הנעות גלגלי שיניים414
5.8יחידות הנעה417
5.8.1מנועים חשמליים417
5.8.2ממסרות424
5.8.3הנעות עבור תנועות ישרות (הנעות קוויות)430
5.9טכנולוגיית הרכבה432
5.9.1תכנון הרכבה432
5.9.2שיטות ארגון בהרכבה433
5.9.3אוטומטיזציה בהרכבה433
5.9.4דוגמאות הרכבה434
5.10תחזוקה440
5.10.1תחומי פעילות והגדרה440
5.10.2מושגים בתחזוקה441
5.10.3מטרות התחזוקה442
5.10.4תפיסות (קונספט) בתחזוקה442
5.10.5אחזקה445
5.10.6ביקורת448
5.10.7אחזקת שבר450
5.10.8שיפורים452
5.10.9איתור תקלות וגורמי שגיאות453
5.11ניתוח נזק ומניעת נזק (כשל)454
5.12עמיסה וחוזק של הרכיבים456
5.1סיווג המכונות330
5.1.1מכונות כוח330
5.1.2מכונות עבודה334
5.1.3מערכות עיבוד נתונים337
5.1.4מערכות ייצור338
5.2ניטול ביצור והרכבה339
5.2.1טכנולוגיית מערכות ניטול339
5.2.2מתקני ייצור גמישים347
5.3הפעלה ראשונית353
5.3.1ההעמדה של מכונות או מערכות354
5.3.2הפעלה ראשונית של מכונות או מערכות355
5.3.3קבלה של מכונות ומתקנים357
5.4יחידות תפקוד של מכונות ומכשירים358
5.4.1המבנה הפנימי של מכונות358
5.4.2יחידות תפקוד של מכונת כלים-CNC360
5.4.3יחידות תפקוד של רכב ממונע362
5.4.4יחידות תפקוד של מערכת מיזוג אוויר363
5.4.5התקני בטיחות במכונות364
5.5יחידות תפקוד לחיבור366
5.5.1תבריגים366
5.5.2חיבורי ברגים368
5.5.3חיבור פינים376
5.5.4חיבורי מסמרות378
5.5.5חיבורי גל-נבה380
5.6יחידות תפקוד לתמיכה ונשיאה384
5.6.1חיכוך וחומרי סיכה384
5.6.2מסבים387
5.6.3מובילים (מסילות)396
5.6.4אטמים399
6.5.1מבנה507
6.5.2מכשירי מיתוג חשמליים507
6.5.3בקרות חיווט חשמליות509
6.6בקרות מתוכנתות זיכרון (PLC (SPS511
6.6.1בקר מתוכנת זיכרון (PLC) כבקר קומפקטי
(מודול הלוגיקה)511
6.6.2בקר מתוכנת זיכרון כמערכת אוטומטיזציה
מודולרית514
6.7בקרות‑CNC523
6.7.1מאפיינים של מכונות מבוקרות-NC523
6.7.2קואורדינטות, נקודות אפס ונקודות ייחוס527
6.7.3סוגי בקרות, פיצויים529
6.7.4הכנת תכניות-CNC532
6.7.5מחזורי עיבוד ותתי תכניות (NC)537
6.7.6תכנות מחרטות-NC538
6.7.7תכנות כרסומות-NC546
6.7.8שיטות תכנות551
6.1בקרה בחוג פתוח ובחוג סגור459
6.1.1יסודות הנדסת בקרה בחוג פתוח459
6.1.2יסודות הנדסת בקרה בחוג סגור461
6.2יסודות לפתרון תפקידי הבקרה465
6.2.1אופן הפעולה של בקרות465
6.2.2רכיבי בקרה466
6.2.3GRAFCET476
6.3בקרות פנאומטיות479
6.3.1מכלולים של מתקנים פנאומטיים479
6.3.2רכיבי בנייה פנאומטיים480
6.3.3תכניות מיתוג של בקרות פנאומטיות488
6.3.4דוגמאות של בקרות פנאומטיות489
6.3.5בקרות אלקטרו – פנאומטיות491
6.4בקרות הידראוליות496
6.4.1רכיבים496
6.4.2בקרות אלקטרו-הידראוליות504
6.5בקרות חשמליות507
7.2.4מכשירים היקפיים562
7.2.5הפעלת המחשב563
7.2.6מערכת ההפעלה564
7.2.7וירוסים במחשב564
7.2.8תוכנה יישומית565
7.2.9השפעות כלכליות וחברתיות של טכנולוגיות
המחשב567
7.2.10בטיחות וגיהות בעמדת המחשב568
7.2.11הגנת נתונים568
7.1תקשורת טכנית554
7.1.1תקנים והנחיות (כללים)554
7.1.2שרטוטים טכניים.555
7.1.3הצגת קשרים טכניים556
7.1.4תכניות ודוחות556
7.2טכנולוגיית מחשבים558
7.2.1אופן פעולת המחשבים558
7.2.2חומרה559
7.2.3הצגת מידע במחשב561